JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE POLIČNIK za 2022. godinu

Povjerenstvo  za dodjelu javnih   priznanja  Općine Poličnik, na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima  ("Službeni glasnik Općine Poličnik" broj 05/06) objavljuje 


JAVNI  P O Z I V


za podnošenje prijedloga za dodjelu

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE POLIČNIK

za 2022. godinu   


Pozivaju se građani, mjesni odbori, udruge građana, trgovačka društva, obrti, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe na području Općine Poličnik da pojedinačno dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Poličnik.


            Javna priznanja dodjeljuju se građanima Općine Poličnik i drugim osobama, udrugama, drugim jedinicama lokalne uprave i samouprave, te ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojima pridonose promicanju interesa i razvoju Općine ili pojedinih njezinih djelatnosti, ili u znak počasti ili zahvalnosti. Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, gradova, županija, međunarodnih organizacija i organizacija drugih država ili njihovim tijelima.


Javna priznanja Općine Poličnik su:


  • Nagrada za životno djelo Općine,
  • Nagrada Općine
  • Proglašenje počasnim građaninom Općine Poličnik.


Nagrade će se dodijeliti  na svečanoj sjednici  Općinskog vijeća Općine Poličnik u povodu Dana Općine.

Prijedlozi s obrazloženjem  za dodjelu javnih priznanja podnose se u pismenom obliku na adresu: Općina Poličnik, POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA, Dr. Franje Tuđmana 62., 23241 Poličnik i to najkasnije do 01. kolovoza 2022. godine. POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE  POLIČNIK

Predsjednik

Darijo Buljat