Javni uvid u parcelacijski elaborat

POZIV NA JAVNI UVID

U PARCELACIJSKI ELABORAT ZA POTREBE SERVISNE PROMETNICE ZA BUDUĆI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM „BILJANE DONJE“ - KRIŽANJE DRŽAVNE CESTE D8 U POLIČNIKU – ŽUPANIJSKA CESTA Ž6021

 

 

Temeljem članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/2018) obavještavamo sve nositelje prava na predmetnim k.č.: 4527/1, 4527/17, 6225/2 (K.o. Poličnik – nova izmjera), k.č. 632, 633/1, 865, 642/1, 642/5, 643/1, 640, 637, 638/2, 638/5, 638/7, 648, 654, 651/1, 651/2, 651/3, 651/4, 820, 864, 824, 828/3, 855/4, 855/12, 855/3, 855/2, 862/1, 858/2, 857/4, 878 k.o. Visočane, k.č. 61/1, 59/1, 54/1, 53, 52, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 37/1, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/1, 29/2, 23/3, 23/2, 14/2, 14/1, 24, 1 k.o. Poljica brig, k.č. 8858, 6872 k.o. Radovin, k.č. 653/1, 653/2 k.o. Poljica, te nositelja prava na susjednim katastarskim česticama da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat za provedbu lokacijske dozvole: „Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine“ izrađen od strane Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Romano Kovačević, temeljem lokacijske dozvole (KLASA:UP/I-350-05/22-01/000040, URBROJ:2198-07-05/1-22-0007, Zadar, 16.08.2022.g.)

 

Uvid se može izvršiti u Centru za edukaciju i razvoj, Grabi 26, Poličnik (Poslovna zona Grabi, Poličnik), u srijedu 16. studenog, 2022. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati.

 

Načelnik:

Davor Lončar