Katastarska izmjera zemljišta na području Dračevca Ninskog i Suhovara

Početkom lipnja Vlada RH donijela je Odluku o donošenju Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu. Time su osigurana sredstva za nastavak izmjere zemljišta na području Općine Poličnik. Konkretno, počinje izmjera za naselja Dračevac Ninski i Suhovare. Također, odlukom je propisano i dovršenje postupaka obnove katastra i zemljišnih knjiga za k.o. Poličnik te nastavak postupka za k.o. Murvica i Briševo.


Državna geodetska uprava provodi katastarske izmjere koje su temelj za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga. Suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije doprinosi povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, potiče i ubrzava procese ulaganja te poboljšava funkcioniranje tržišta nekretnina.


Po podacima Područnog ureda za katastar Zadar za sada je u evidenciji upisanih u posjed za k.o. Suhovare 941, a za k.o. Dračevac Ninski 649 posjednika. Tehničkom izmjerom na navedenom području nakon provedenog javnog natječaja Državne geodetske uprave navedeni podatci će se promijeniti na način da će zasigurno biti više posjednika, što je i logično u odnosu na sadašnje stanje koje se nije mijenjalo još od Austro-Ugarske.


Osnovni cilj Programa je osnivanje katastra nekretnina i obnova zemljišnih knjiga temeljem provedenih katastarskih izmjera za nekretnine u građevinskim područjima u Republici Hrvatskoj.


Osnova donošenja Odluke je članak 8. stavka 6. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, br. 112/18. i 39/22.), a donijela ju je Vlada RH na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. Odluka je stupila na snagu danom donošenja.

O daljnjim uputama koje dobije Općina Poličnik, mještani će biti obaviješteni na vrijeme.