ODLUKA o dodjeli bespovratnih sredstava u akademskoj godini 2022./2023.

Općinski načelnik na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) i članka 7. Pravilnika o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima (Službeni glasnik Općine Poličnik 12/13 i 11/14), donosi


ODLUKU

o dodjeli bespovratnih sredstava u akademskoj godini 2022./2023.


Članak 1.  


Na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima u akademskoj godini 2022./2023. pristigle su 32 molbe.


Članak 2.


U akademskoj godini 2022./2023. po provedenom natječaju dodjeljuju se bespovratna sredstva za 32 studenta:


 a) 22 studenta prve godine

 b) 10 studenata viših godina


Članak 3.


Studentima prve godine koji ostvaruju pravo na bespovratna sredstva financijske pomoći iznosit će 500,00 kuna mjesečno, počevši od listopada 2022. godine do lipnja 2023. godine (uključujući i lipanj) i dodjeljuje se:
Studenti prve godine

Ime i prezime (datum rođenja)

prosjek

bodovi

natjecanja

soc.status

ukupno bodovi

1.

P.Z. (22.12.2003.)

3,55

11

2.

A.U. (25.07.2002.)

3,95.

1


10

11

3.

R.K. (24.03.2004.)

4,04

55

4.

H.V. (25.08.2003.)

4,29

1515

5.

N.J. (24.11.2003.)

4,44

2525

6.

Š.D. (10.07.2003.)

4,61

3535

7.

A.S. (20.06.2003.)

3,80

11

8.

M.M. (07.12.2003.)

3,98

11

9.

L.L. (29.03.2004.)

4,66

3535

10.

L.Z. (05.09.2003.)

4,75

4040

11.

L.A. (29.09.2003.)

4,17

10


30

40

12.

M.A. (15.02.2004.)

4,41

2525

13.

P.K. (08.08.2003.)

3,65

11

14.

K.U. (15.02.2004.)

4,17

1010

15.

B.B. (02.10.2003.)

4,36

20

40


60

16.

S.K. (11.02.2004.)

4,31

2020

17.

L.L. (09.09.2003.)

4,32

2020

18.

J.K. (04.10.2003.)

3,96

1


10

11

19.

B.B. (03.08.2003.)

3,73

11

20.

H.B. (04.11.2003.)

4,83

4545

21.

L.K. (23.04.2003.)

3,82

11

22.

K.B. (03.05.2004.)

3,59

11

 

            

Članak 4.


Studentima viših godina koji ostvaruju pravo na bespovratna sredstva financijske pomoći iznosit će 500,00 kuna mjesečno, počevši od listopada 2022. godine do lipnja 2023. godine (uključujući i lipanj) i dodjeljuje se:
Studenti viših godina


Ime i prezime (datum  rođenja)

prosjek

bodovi

natjecanja

soc.status

ukupno bodovi

1.

V.P. (06.02.2001.)

3,04

55

2.

I.J. (2.7.1999.)

3,74

1010

3.

F.Z. (17.01.1999.)

3,41

55

4.

A.Z. (23.12.1998.)

2,69.

55

5.

D.R. (05.09.1997.)

3,27

55

6.

M.S. (15.05.2000.)

3,12

55

7.

J.B. (22.11.1999.)

3,45

55

8.

L.J. (16.11.1997.)

3,33

5


5

10

9.

D.M. (06.10.1999.)

3,20

5


10

15

10

I.A.B. (23.01.2003.)

4,11

2020

                                                     

Članak 5.


Dosadašnji korisnici bespovratnih sredstava u skladu sa zaključenim ugovorima, njih 26, koji su donijeli potvrdu o nastavku redovnog studija nastavit će primati sredstva u iznosu od 500,00 kn mjesečno i to:Ime i prezime (datum rođenja)

prosjek

bodovi

1.

M.J. (13.07.2002.)

3,42

5

2.

M.Š. (05.05.1998.)

4,29

25

3.

M.S. (21.05.2000.)

4,09

15

4.

P.V. (22.12.2000.)

3,85

10

5.

N.Ž. (06.12.2000.)

4,70

45

6.

R.L. (24.01.1999.)

4,25

25

7.

N.L. (01.08.2001.)

3,43

5

8.

T.Ć. (11.09.1998.)

3,25

5

9.

A.Z. (18.06.1999.)

4,21

25

10.

A.R. (23.09.1998.)

2,86

5

11.

J.B. (14.12.1999.)

3,38

5

12.

A.A. (05.03.2000.)

4,14

50

13.

T.M. (18.04.2002.)

3,75

10

14.

D.B. (13.03.2000.)

3,40

5

15.

A.R. (25.07.2001.)

3,23

5

16.

M.Z. (10.11.2001.)

3,35

5

17.

G.L. (09.12.2000.)

3,87

10

18.

M.Z. (31.08.2000.)

3,87

10

19.

A.Z. (29.04.1997.)

4,47

55

20.

D.Ž. (23.08.2002.)

4,00

15

21.

M.B. (08.11.1999.)

2,76

5

22.

A.K. (17.07.2000.)

3,15

5

23.

F.B. (10.10.1999.)

4,26

25

24.

Z.B. (04.03.2003.)

2,50

5

25.

P.J. (15.04.2002.)

3,41

5

26.

A.A. (11.06.2001.)

3,75

10

 


Članak 6.


Studenti koji ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja su:


  1. T.M. (25.10.2001.)
  2. A.K. (13.08.2002.)
  3. R.S. (02.09.2002.)
  4. T.B. (28.01.2003.)
  5. H.K. (26.10.2000.)
  6. M.S. (04.11.2002.)
  7. V.S. (29.02.2001.)


Članak 7.


Kandidati nezadovoljni rezultatima  natječaja imaju pravo na uvid natječajne dokumentacije i mogu  podnijeti pismeni prigovor Općinskom Načelniku Općine Poličnik u roku od 8 (osam) dana od objave ove Odluke.


Članak 8.


Općina Poličnik će sa studentima koji su ostvarili pravo na bespovratnu financijsku pomoć potpisati ugovor nakon stupanja na snagu ove odluke.


Općinski načelnik

Davor Lončar