POZIV NA JAVNI UVID U PARCELACIJSKI ELABORAT ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE RASKRIŽJA NA DRŽAVNOJ CESTI DC8 SA LOKALNOM CESTOM LC63059 U GORNJEM POLIČNIKU

Temeljem članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/2018) obavještavamo sve nositelje prava na predmetnim k.č.: 528, 529, 530, 531, 533, 535, 1230, 1231, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239, 6199, 6203, 6204, 6318  (K.o. Poličnik – nova izmjera), te nositelja prava na susjednim katastarskim česticama da mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat za provedbu lokacijske dozvole: „Zahvat u prostoru rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 1. skupine, rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti DC8 sa lokalnom cestom LC63059 u Poličniku gornjem k.o. Poličnik“ izrađen od strane Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Romano Kovačević, temeljem lokacijske dozvole (KLASA:UP/I-350-05/17-01/000069, URBROJ:2198/1-07/18-18-0009, Zadar, 23.07.2018.g.)

 

Uvid se može izvršiti u Centru za edukaciju i razvoj, Grabi 26, Poličnik (Poslovna zona Grabi, Poličnik), u petak 25. studenog, 2022. godine u vremenu od 9:00 do 11:00 sati.

 

Načelnik:

Davor Lončar