OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ispunite svoju zlatnu dob“

Na temelju Odluke Ministarstva rada,  mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  o financiranju projekta „Ispunite svoju zlatnu dob “ Klasa: 910-04/20-09/06, Urbroj: 524-06-03-04-02/2-21-11 od 04. siječnja 2021. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava  „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija /područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.1.1.12) te članka 52. Statuta Općine Poličnik („Službeni glasnik Općine Poličnik“ broj: 02/18, 03/18, 15/18, 03/20 i 01/21), Općinski načelnik Općine Poličnik raspisuje


O G L A S


za prijem u radni odnos na određeno vrijeme


za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Ispunite svoju zlatnu dob“SOCIJALNOG ASISTENTA ZA PRUŽANJE USLUGE POTPORE I PODRŠKE

OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA S INVALIDITETOM


Broj traženih radnik/ica: 2  asistent/ica

Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci

Mjesto rada: Područje općina Poličnik,  Ražanac,  Preko,  Bibinja, Zemunik Donji, Galovac, grad Nina i Lag Mareta  - Silba

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Opis poslova:

 • dostava namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.


Vrijeme početka i trajanja rada: za vrijeme trajanja projekta „Ispunite svoju zlatnu dob“ koji traje do veljače 2023. godine


 

Ciljane skupine:

 • nezaposlene osobe  koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a ili nezaposlene osobe koje nisu  prijavljene na HZZ – dokaz vlastoručna izjava da je nezaposlena minimalno 6 ili 12 mjeseci, odnosno osobe do 29 godina starosti trebaju biti 6 mj nezaposlene, a starije osobe iznad 30  godina trebaju biti  preko 12 mjeseci nezaposlene,
 • osobe starije od 54 godine,
 • mladi do 29 godina,
 • osobe sa invaliditetom.

 

Ostali uvjeti:

- punoljetnost

- ne vođenje kaznenog postupka

- posjedovanje  vozačke dozvole  B kategorije


Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

 1. Obrazac prijave,
 2. Životopis s kontakt telefonom
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti/vlastoručno potpisana izjava o nezaposlenosti
 5. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 6. Dokaz o završenom obrazovanju
 1. Dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (npr. žene s invaliditetom: preslika Rješenja o invaliditetu
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
 3. Izjava o pristanku na osposobljavanje
 4. Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Obrazac prijave, obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje kao i obrazac Izjave o suglasnosti za korištenje osobnih podataka može se dobiti u općinskoj službi Općine Poličnik, Dr,. Franje Tuđmana 62., Poličnik,  radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na internet stranicama Općine Preko: www.opcina-policnik.hr.

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u sklopu provedbe projekta „Ispunite svoju zlatnu dob" podnose se zaključno s danom 03. veljače 2022. godine, s naznakom „Prijava na oglas u sklopu projekta „Ispunite svoju zlatnu dob" na adresu Općina Poličnik,  Dr. Franje Tuđmana 62.,  23241 Poličnik. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Općine Poličnik na adresu Dr. Franje Tuđmana 62.,  23241 Poličnik

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete (tj. koje su se pravovremeni prijavili i čije su prijave potpune) obavit će se intervju, a u slučaju velikog broja prijava prethodno će se organizirati pismeno testiranje.

O terminima održavanja intervjua i eventualnog pismenog testiranja kandidati će biti obaviješteni na kontakte navedene u životopisu, a obavijest će biti dostupna i na mrežnoj stranici Općine Poličnik  www.opcina-policnik.hr.

Ako kandidat/inja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na Natječaj.


O ishodu izbora kandidata/inje koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Poličnik zadržava pravo na poništenje Oglasa bez posebnog objašnjenja.


Sve informacije o Natječaju mogu se dobiti pozivom na broj 023/354-004 ili putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Odabrani kandidati/inje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja u sklopu provedbe projektnih aktivnosti.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Lončar