Na blagdan Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja procesijom spojene dvije crkve

Na 29. kolovoza 2022. održana je procesija kojom su sudionici spojili crkvu Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja i crkvu sv. Nikole u Poličniku u kojoj je održana svečana misa.


Spomendan Glavosjeka ili Mučeništva svetog Ivana Krstitelja slavi se 29. kolovoza kao sjećanje na čovjeka koji je do zadnjeg daha zagovarao očuvanje životnih vrijednosti, a posebno bračni i obiteljski moral. Štuje kao zaštitnik osuđenih na smrt, krojača, krznara, vunara, remenara, a zazivaju ga i kod glavobolje, vrtoglavice, padavice i grčeva.

Ivan Krstitelj, osim što je krstio Isusa, bio je poznat po čvrstom kritiziranju priležništva među krvnim srodnicima koja su u to vrijeme bila uobičajena kod Rimljana, a među njima je bio kralj Herod koji ga je pogubio. Međutim, Herod je Ivana Krstitelja prije toga poštivao, a protiv njegovog propovijedanja bila je kraljeva žena Herodijada.


Kako Ivan Krstitelj izgubio živo opisano je u Markovom evanđelju:

“Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.

I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«

Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti.Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob” (Mk 6, 17-29).


Dakle, smrt Ivana Krstitelja simbol borbe za moralne vrijednosti, bez obzira na moguće posljedice. Portal vjeraidjela.com piše da je moguće da je datum 29. kolovoza vezan uz zapis Rimskog martirologija, prema kojemu je glava svetog Ivana Krstitelja drugi puta pronađena na taj dan i kasnije prenesena u Rim, gdje se čuva u crkvi Sv. Silvestra. Međutim, napominju da je vjerojatnije da je nastanak blagdana vezan uz posvetu bazilike u čast sv. Ivana u Sebasti, u 4. st.


Crkva Glavosijeka sv. Ivana Krstitelja u Poličniku nalazi se na groblju iz 14. st. U njoj je kameni oltar prema puku. Ova se crkva spominje 1388. kao crkva sv. Martina i k njoj su još 1638. gravitirali Visočane, Suhovare i Gladuše.