Vijesti

Odluke o privremenom oslobođenju

Općinsko vijeće Općine Poličnik  dana 22. travnja 2020. godine na svojoj 29. sjednici  održane putem  elektroničke pošte donijelo je:
Opširnije

NOVA ISPRAVLJENA javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone MURVICA JUG

Objavljuje se NOVA-ISPRAVLJENA javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone MURVICA JUG (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) izrađen od tvrtke Studio A d.o.o., za usluge u arhite...
Opširnije

Zaključak o umanjenju osnovice

Općinski načelnik Općine Poličnik na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 28/10), i članka 52. Statuta Općine Poličnik (‘’ Službeni glasnik Općine Poličn...
Opširnije